منو

زمان پایان دریافت سفارشات ساعت 5 عصر روز قبل از تاریخ حمل

حمل در روزهای فرد 

حمل رایگان برای سفارشات بالای ۷۵ تومان

پخش در سه منطقه ۱، ۲ و ۳ شهر تهران